ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
Podatki 2019.jpg
grafika
Wtorek, 23.10.2018
M.PiotrowskiLiczba wyświetleń: 485
Zagospodarowanie przestrzenne miasta

NOWE DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RYPIN

Miasto Rypin przystąpiło do sporządzania dwóch nowych dokumentów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym miasta:

  1.         Zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki uchwalonego uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXXIII/329/09 z dnia 29 czerwca 2009 r.
    Granica obszaru objętego zmianą przebiega następująco:

a)         od północy granicami miasta,

b)        od zachodu po granicy z terenami kolejowymi i ul. Bohaterów Czerwca
1956 r.,

c)         od wschodu granicami obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego objętego uchwałą nr XXXVIII/263/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego poz. 2798,

d)        od południa granicami działek: 822/15, 883/35, 864/2, 865/9, 865/8, 865/7 i 870/16.

  1.         Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Mickiewicza i 3 Maja.

Granica tego obszaru przebiega następująco:

e)         od północy ul. 11 Listopada i częściowo granicami miasta  - zgodnie z załącznikiem,

f)         od zachodu: ul. Cholewińskiego, ul. 3 Maja i granicami z terenami pracowniczych ogródków działkowych (działki  nr 1624/2, 1623 i 1621/1),

g)        od wschodu granicą terenów kolejowych,

h)        od południa ul. Willową i granicami obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego objętego uchwałą nr XXXIX/262/2017 Rady Miasta Rypin z dnia
30 sierpnia 2017 r.

 

Uchwały Rady Miasta Rypin rozpoczynające procedurę sporządzania dokumentów wraz z załącznikami graficznymi określającymi granice obszarów jakie będą one obejmować dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu www.bip.rypin.eu oraz w urzędzie w pok. 115 na I piętrze oraz w Biurze Rady Miasta.

            Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta, a w szczególności właścicieli terenów na tych obszarach, do aktywnego udziału w opracowywaniu projektów dokumentów.

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Komentarze (0)
grafika