ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
Podatki 2019.jpg
Piątek, 26.01.2018
Marcin KowalczykLiczba wyświetleń: 432
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rypin

Zarządzeniem Nr 18/2018 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 stycznia 20178roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

Do złożenia oferty uprawnione są organizację pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania określa się w wysokości 75 000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) 
Ostateczny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 19 lutego 2018 r.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2018 r. do godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40, 87-500 Rypin (sekretariat - I piętro pokój 104) z dopiskiem na kopercie: "Konkurs - upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w 2018 r."

Szczegóły dotyczące konkursu w tym, ogłoszenie o konkursie oraz wzór oferty i sprawozdania znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Rypin [link].

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ