ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2018.JPG
grafika
Wtorek, 04.04.2017
Magdalena BalińskaLiczba wyświetleń: 548
Głos Rypina na szczeblu europejskim

Serwis Samorządowy PAP opublikował artykuł na temat opinii Komitetu Regionów dotyczącej inwestowania w młodzież i Europejski Korpus Solidarności, która została przygotowana przez Burmistrza Miasta Rypin Pawła Grzybowskiego we współpracy z ekspertem- profesorem Grzegorzem Górskim. Opinia została przedstawiona przez Burmistrza Pawła Grzybowskiego na posiedzeniu Komisji SEDEC, które odbyło się w dniu 31 marca br. w Brukseli. Była to szansa na zaprezentowanie lokalnego głosu na szczeblu europejskim, a także okazja do wyznaczenia istotnych kierunków rozwoju polityki Unii Europejskiej poprzez przyłączenie do niej lokalnych interesów i trosk.

 

Treść artykułu: 

Młodzi w pracy. Opinia KR dotyczącą inwestowania w młodzież i Europejski Korpus Solidarności

W pełni popieramy Europejski Korpus Solidarności, który ma pomóc w walce z bezrobociem wśród młodzieży - podkreślił burmistrz Rypina Paweł Grzybowski.

W piątek komisja polityki społecznej i zatrudnienia (SEDEC) Komitetu Regionów UE przyjęła opinię dotyczącą inwestowania w młodzież i Europejski Korpus Solidarności, autorstwa Pawła Grzybowskiego, burmistrza Rypina (woj. kujawsko-pomorskie).

Europejski Korpus Solidarności jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą zapewnić młodym ludziom (18-30 lat) możliwość wolontariatu lub pracy przy projektach, które przynoszą korzyści lokalnym społecznościom, w kraju lub za granicą. W zamyśle ma to pozwolić na zdobycie doświadczenia na początku kariery zawodowej.

Komitet Regionów poparł te propozycje, podkreślając przy tym, że wdrożenie nowych rozwiązań wymaga większego udziału władz samorządowych, które najlepiej znają lokalną i regionalną specyfikę zatrudniania.

Jak podkreślił Paweł Grzybowski, konieczna jest ściślejsza współpraca miedzy sektorem publicznym i prywatnym, aby lepiej dopasować umiejętności pracowników do potrzeb rynku pracy. Według niego należy też zwiększyć udział sektora prywatnego w finansowaniu takich programów.

„W pełni popieramy cel, jakim jest wykorzystanie Europejskiego Korpusu Solidarności, jako środka pomocy. Wyposażenie młodych ludzi w nowe umiejętności, dzięki pracy i wolontariatowi przynosi korzyści zarówno sektorowi prywatnemu, jak i publicznemu; zwiększa zdolność młodzieży do zatrudnienia” - zaznaczył burmistrz Rypina. Zastrzegł, że ważnym kryterium kwalifikującym dla projektów powinny być potrzeby lokalnych społeczności.

W projekcie opinii przygotowanej przez Grzybowskiego podkreślono ponadto, że należy intensywniej rozwijać program ERASMUS+, jako jeden z najważniejszych instrumentów popularyzacji transnarodowej aktywności młodych ludzi, także poprzez zwiększenie środków finansowych.

Przyjęty przez komisję SEDEC projekt opinii zostanie poddany pod głosowanie Komitetu Regionów na najbliższym posiedzeniu plenarnym w maju. Następnie trafi do unijnych instytucji, m.in. Komisji Europejskiej, jako oficjalne stanowisko władz samorządowych UE.

W lutym KE poinformowała, że Europejski Korpusu Solidarności liczy już ponad 21 tys. młodych ludzi. Docelowo do końca 2020 r. w jego szeregi ma wstąpić 100 tys. młodych Europejczyków. Bezrobocie wśród młodzieży nadal stanowi problem w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, stąd nowe inicjatywy KE, w celu walki z tym zjawiskiem.

Serwis Samorządowy PAP

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/173415/Mlodzi-w-pracy--Opinia-KR-dotyczaca-inwestowania-w-mlodziez-i-Europejski-Korpus-Solidarnosci

 

 

 

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ