ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
mecze.jpg
grafika
Środa, 13.09.2017
Marcin ŻebrowskiLiczba wyświetleń: 371
Zaproszenia na Komisje Rady MIasta Rypin

Zapraszam na posiedzenie  Komisji  Sportu , Rekreacji i Turystyki  Rady Miasta Rypin, które odbędzie się  w dniu 15 września ( piątek ) 2017 r.  o godz. 10.00  w  Biurze Rady Miasta Rypin .
 
 

Porządek posiedzenia:

 
 Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie  określenia  zasad i trybu przyznawania  pozbawiania  oraz rodzajów  i wysokości  stypendiów sportowych  za osiągnięte  wyniki sportowe. Zaopiniowanie sprawozdania  z wykonania  budżetu miasta Rypin za I półrocze  2017 roku.Sprawy różne. Zakończenie posiedzenia.
 
                                              

Przewodniczący  Komisji Sportu,
Rekreacji  i  Turystyki
Janusz Chojnacki
Zapraszam na posiedzenie   Komisji Rodziny, Zdrowia  i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rypin, które odbędzie się  w dniu  14 września   2017r. (czwartek    ) o godz. 15.00  w  Biurze Rady Miasta Rypin.
 
 
 

Porządek  posiedzenia  :

 
 
Zaopiniowanie sprawozdania  z wykonania budżetu miasta Rypin za I półrocze 2017 roku.Informacja  z realizacji  zadań – wypłaty  dodatków mieszkaniowych.Realizacja  zadań  własnych  i zleconych  przez Miejski Ośrodek  Pomocy  Społecznej za I półrocze   2017 roku.  Sprawy różne.

 
   
    
 
 
Przewodnicząca Komisji  Rodziny
Zdrowia i  Pomocy Społecznej
Alicja   Federowicz


Zapraszam  na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa,  Porządku  Publicznego  i Ochrony Środowiska  w dniu   21  września 2017 r. ( czwartek    ) o godz. 15.00   w Biurze Rady Miasta Rypin , ul. Warszawska 40 .                    Porządek  posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie sprawozdania  z wykonania  Budżetu Miasta  Rypin za  I  półrocze  2017  roku.
  2. Informacja  Powiatowej Komendy Państwowej   Straży Pożarnej  w Rypinie o statystyce zagrożeń  pożarowych  oraz  zdarzeń drogowych  i miejscowych  na terenie  miasta Rypin za rok 2016 .
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Henryk Żywocki

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ