ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2021.jpg
grafika
Poniedziałek, 02.11.2020
Magdalena BalińskaLiczba wyświetleń: 327
Wsparcie w starcie- bezzwrotne dotacje i pomoc pomostowa

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o. Bydgoszcz pragnie poinformować o naborze osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

• osoby 50+

• kobiety

• osoby z niepełnosprawnościami

• osoby długotrwale bezrobotne

• osoby o niskich kwalifikacjach.

 

W projekcie zaplanowano kompleksowe wsparcie:

- wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej – stawka jednostkowa na samozatrudnienie w kwocie 23 050,00 zł netto

- wsparcie finansowe wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy – w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania dotacji, średnio 1450,00 zł netto na miesiąc

- stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu.

Dla kogo (obszar): powiat rypiński (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się na terenie powiatu rypińskiego).

Nabór: 02.11.2020-13.11.2020, Liczba miejsc: 5, Numer naboru: 5.

 

Więcej informacji: telefonicznie pod numerem (52) 322 90 62, mailowo:

Strona internetowa: https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/wsparcie-w-starcie-dotacje-na-samozatrudnienie-dla-mieszkancow-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/aktualnosci/

Facebook: https://www.facebook.com/wsparciewstarciepte/

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Komentarze (0)
grafika