ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
Podatki 2019.jpg
grafika
Piątek, 01.06.2018
J.RucińskaLiczba wyświetleń: 395
Mobilni na rynku pracy 2
„Mobilni na rynku pracy" – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa
kujawsko-pomorskiego”
Celem projektu jest pomoc młodym osobom ( 18-35 lat) w wejściu/ powrocie na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy. Cel ten osiągnięty będzie przez różnorodne formy wsparcia jak szkolenia i kursy dla uczestników w tym międzynarodowy wyjazd i odbycie zagranicznego stażu zawodowego.
Dla Kogo?
Dla osób młodych (18-35 lat) mieszkających na terenie województwie kujawsko-pomorskim, które nie pracują i nie uczą się, nie studiują.
Jak przystąpić do projektu?

REKRUTACJA :
ETAP I: dostarczenie dokumentów tj.:
 formularz rekrutacyjny podpisany na każdej stronie, zwierający na ostatniej stronie datę i podpis kandydata na uczestnika projektu
 nie starsze niż 5 dni roboczych zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej lub długotrwale bezrobotnej, wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy (jeśli dotyczy).
 oryginał zaświadczenia o niepełnosprawności wydany przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności ( jeśli dotyczy)

Gdzie znajdę dokumenty i gdzie mogę je oddać po wypełnieniu?

Dokumenty można otrzymać:
 na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl, dział Projekty Unijne, zakładka Mobilność
 w wyznaczonych miejscach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu, lista miejsc dostępna a stronie www.pte.bydgoszcz.pl
 w siedzibie PTE Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

Dokumenty można składać:
 w wyznaczonych miejscach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu, lista miejsc dostępna na stronie www.pte.bydgoszcz.pl
 na spotkaniach informacyjnych (aktualny harmonogram spotkań dostępny na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl)
 w siedzibie PTE Oddział w Bydgoszczy osobiście, przez osobę trzecią, lub listownie ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
 Telefonicznie ( dla osób niepełnosprawnych i nie mających dostępu do komputera) pod numerem (52) 322 90 61 lub mailowo na adres (obowiązkowo skan)

Osoby, które poprawnie wypełnią dokumenty i spełnią warunki uczestnictwa w projekcie zapraszane są do kolejnego etapu.

ETAP II Rozmowa indywidualna z pracownikami projektu
W trakcie rozmowy chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej o tym dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie, a dzięki krótkiemu testowi językowemu sprawdzimy czy znasz podstawowe zwroty pozwalające na porozumienie się za granicą.
Osoby które pomyślnie przejdą rozmowę i test językowy zapraszane są do kolejnego etapu.

ETAP III Ocena predyspozycji do wyjazdu i pracy w grupie
W tym etapie będzie miała miejsce kolejna rozmowa z naszym pracownikiem dotycząca Twoich predyspozycji do wyjazdu a razem z innymi kandydatami weźmiesz udział w zadaniu dotyczącym pracy w grupie.

Lista uczestników przyjętych do projektu zostanie opublikowana na stronie www.pte.bydgoszcz.pl

Czy udział jest bezpłatny?
Wszystkie elementy programu są bezpłatne dla uczestników, którzy regularnie i aktywnie biorą udział we wszystkich formach wsparcia. Udział w projekcie jest w pełni bezpłatny, tzn. uczestnikowi przysługuje:
a) w ramach wsparcia w kraju: zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe (za kursy zawodowe), stypendium stażowe (wyłącznie za staż w kraju),
b) komplet materiałów szkoleniowych, warsztatowych, catering (zależnie od liczby godzin szkoleniowych w trakcie dnia), a w przypadku szkoleń / kursów / warsztatów - certyfikaty potwierdzające ich ukończenie,
c) w ramach pobytu za granicą: koszt przejazdu z i do Polski, zakwaterowania, imprez i wycieczek kulturalnych, ubezpieczenia itp. oraz kieszonkowe w celu pokrycia kosztów całodziennego wyżywania i transportu lokalnego

Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś więcej:
- na spotkaniu informacyjnym, (aktualny harmonogram spotkań dostępny na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl)
- w biurze projektu w siedzibie lidera (PTE) w Bydgoszczy przy ul. Długiej 34, 85-034 w pokoju 3, e-mail: , tel. (52) 322 90 61, z godzinami otwarcia od poniedziałku do piątku od godziny 08.00 do 16.00.
- na stronie internetowej projektu: www.pte.bydgoszcz.pl, na naszym fanpage na Facebooku www.facebook.com/mobilniNEET lub na Inastagramie https://www.instagram.com/mentormobilni/?hl=pl
Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ