ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
podatki 2020.jpg
grafika
Piątek, 13.03.2020
Maciej PiotrowskiLiczba wyświetleń: 1287
Uwaga! Ograniczenia w pracy Urzędu Miasta Rypin. Zobacz jak załatwić sprawę.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców i w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego informujemy, że od 13 marca br. do odwołania Urząd Miasta Rypin nie obsługuje interesantów.

 

Sprawy pilne będą obsługiwane telefonicznie w godzianch pracy urzędu:

od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30-15:00
w piątek w godzinach 7:30-14:00.

 

W celu załatwienia spraw urzędowych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, a korespondencję prosimy kierować za pośrednictwem portalu E-PUAP adres skrytki /4q96sd8apv/skrytka

Regulowanie płatności zalecamy dokonywać poprzez systemy bankowości elektronicznej:

1.Wpłaty z tytułu podatków (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny i leśny, opłata od posiadania psów, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata prolongacyjna, odsetki od nieterminowych wpłat ww. należności) należy dokonywać na rachunek bankowy:

BNP Paribas Bank Polska S.A.  26 2030 0045 1110 0000 0253 9970

2.Wpłaty za odpady komunalne:

Wpłaty za odpady komunalne można dokonać z własnego konta bankowego lub przelewu może dokonywać osoba trzecia. Należy pamiętać, by w tytule przelewu wpisać: za kogo dokonuje się wpłaty, adres gdzie powstają odpady komunalne i okres którego dotyczy wpłata (np. Jan Iksiński, Zbożowa 6, za marzec). Wpłaty za odpady komunalne należy dokonywać na rachunek bankowy:

BNP Paribas Bank Polska S.A.  27 2030 0045 1110 0000 0263 7340

3.Wpłaty z tytułu dochodów podstawowych (opłata skarbowa, targowa, za użytkowanie wieczyste gruntów gminy, sprzedaż nieruchomości gminy, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy, opłata adiacencka, wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata za znaczek za psa, mandaty nałożone przez Straż Miejską i inne opłaty) należy dokonywać na rachunek bankowy:

BNP Paribas Bank Polska S.A.  73 2030 0045 1110 0000 0253 9900

 

 

Poniżej podajemy adresy e-mailowe oraz numery telefonów do poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Rypin.

 

Centrala telefoniczna Urzędu Miasta Rypin

54 280 2421
54 280 2423

530 757 939
530 764 590
531 577 752

 

Sekretarz Miasta

e-mail: , tel. 54 280 96 31

 

Sekretariat Urzędu Miasta Rypin

e-mail: , tel. 54 280 96 23


Wydział Świadczeń Społecznych

e-mail: , tel. 54 280 96 10

e-mail: , tel. 54 280 96 11

 

Ewidencja ludności

e-mail: , tel. 54 280 96 18

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

 

Straż Miejska

e-mail: , tel. 54 280 96 12

e-mail: , tel. 54 280 96 14

 

Urząd Stanu Cywilnego

e-mail: , tel. 54 280 96 16

 

Dodatki Mieszkaniowe

e-mail: , tel. 54 280 96 13

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Zaświadczenie

Oświadczenie

 

Wydział Infrastruktury i Inwestycji

e-mail: - Infrastruktura i Inwestycje, tel. 54 280 96 32

e-mail: - Plan zagospodarowania, tel. 54 280 96 34

e-mail: - Drogi, tel. 54 280 96 35

e-mail:   - Warunki zabudowy, tel. 54 280 96 34

Wniosek na zjazdy

Wniosek na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urz infr tech

Wniosek na zajecie pasa drogowego

Wniosek na lokalizacje urzadzenie obiektu

Ustalanie warunków zabudowy

INF-warunki zabudowy

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wypis i wyrys z mpzp i suikzp

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

INF-zaświadczenie o przeznaczeniu

 

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

e-mail: , tel. 54 280 96 26

 

Biuro Rady Miasta Rypin

e-mail: , tel. 54 280 96 21

 

Wydział Nieruchomości i Środowiska

e-mail: - Nieruchomości , tel. 54 280 96 27

e-mail: - Środowisko , tel. 54 280 96 28

e-mail: - Odpady , tel. 54 280 96 47

Zgloszenie zamiaru wniesienia oplaty jednorazowej                                                                   

Wniosek o zezwolenie postawienia nagrobka                                                                

Zlecenie pogrzebu                                                                                                                       

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia             

Wniosek o usunięcie drzew i krzewów 2020                                                                

Zgłoszenie usunięcia drzew i krzewów 2020                                                                  

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych                    

Wzór zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków                              

Deklaracja nieruchomości rekreacyjno wypoczynkowe 2020 - odpady komunalne      

Deklaracja nieruchomości zamieszkale,niezamieszkałe 2020 - odpady komunalne     

Deklaracja nieruchomośći zamieszkale,niezamieszkałe aktywny formularz 2020 - odpady komunalne                                                                                                                      

Wniosek o przeksiegowanie                                                                                            

Wniosek o zwrot nadpłaty

 

Wydział Projektów Unijnych, Rozwoju i Sportu

e-mail: , tel. 54 280 96 30

e-mail:  , tel. 54 280 96 30

 

Działalność Gospodarcza

e-mail: , tel. 54 280 96 45

 

Podatki

e-mail: , tel. 54 280 96 46

 

Ochrona danych osobowych

e-mail:  , tel. 54 280 96 22

Pełna lista numerów telefonów Urzędu Miasta Rypin KLIKNIJ TUTAJ

Pełna lista numerów telefonów Jednostek Organizacyjnych KLIKNIJ TUTAJ

Pełna lista numerów telefonów Spółek Miejskich KLIKNIJ TUTAJ

Prosimy o wyrozumiałość i jednocześnie zapewniamy, że dołożymy starań, by Państwa sprawy były załatwione sprawnie i terminowo.

Jednocześnie po raz kolejny apelujemy do wszystkich mieszkańców o rygorystyczne przestrzeganie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń. Czas zawieszenia zajęć w szkole to czas przebywania uczniów w domu! Prosimy rodziców o ograniczenie kontaktów dzieci z rówieśnikami i osobami starszymi. Apelujemy o rozsądne zachowanie, ograniczenie przebywania w miejscach publicznych i nielekceważenie zagrożenia!

Przetwarzanie danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rypin. Szczegółowe informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym klauzule informacyjne dostępne są na stronie www.bip.rypin.eu

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ