ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2021.jpg
grafika
Piątek, 05.03.2021
Magdalena BalińskaLiczba wyświetleń: 158
Rypin-miasto przyjazne środowisku

W naszym mieście od kilku lat z powodzeniem wdrażamy rozwiązania przyjazne mieszkańcom i środowisku dowodząc, że hasło „Rypin - miasto ekologiczne”, to nie tylko puste słowa.

Jednym z priorytetów naszych działań jest dbanie o zdrowie i czyste powietrze, dlatego główny nacisk kładziemy na wymianę starych kotłów, które są głównym źródłem zanieczyszczonego powietrza. W 2017 roku z inicjatywy Burmistrza Miasta Rypin Pawła Grzybowskiego oraz Rady Miasta Rypin wprowadzono miejski program dofinansowania do wymiany źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. Jego głównym celem jest zachęcenie mieszkańców do wymiany starych kotłów opalanych paliwami stałymi (miał, węgiel, drewno) i do montażu nowych ekologicznych źródeł ciepła np. opalanych gazem lub wysokosprawnych, nowoczesnych kotłów na paliwa stałe.

Na przestrzeni ostatnich 4 lat z dofinansowania skorzystało 128 właścicieli nieruchomości, którzy wymienili źródła ciepła przy udziale środków przekazanych przez miasto. Łączna kwota dofinasowań w latach 2017-2020 wyniosła ponad 369 000 zł. Program kontynuowany jest również w tym roku, a o jego dużym zainteresowaniu wśród mieszkańców świadczy fakt, że pula środków przewidziana na ten rok została zadysponowana na złożone wnioski w ciągu dwóch tygodni od uruchomienia naboru.

Kolejną ekologiczną inicjatywą jest powołanie w Urzędzie Miasta Rypin osoby, która udziela  pomocy mieszkańcom w pozyskiwaniu funduszy z programu „Czyste Powietrze”. Celem programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Urząd Miasta Rypin już w październiku 2019 r. (jako jeden z pierwszych samorządów w województwie kujawsko-pomorskim) podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na mocy którego osoby planujące wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizacje budynków, mogą starać się o środki z programu „Czyste Powietrze”, bez konieczności wizyty w Toruniu. Cieszy fakt, że zainteresowanie programem jest bardzo duże. Do tej pory mieszkańcom naszego miasta udało się zawrzeć umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną sumę 450 000 złotych. Warto zaznaczyć, że połączenie dwóch programów (gminne dofinasowanie do wymiany źródeł ciepła oraz program „Czyste Powietrze”) pozwala na pozyskanie znacznych środków na likwidację tzw. „kopciuchów” i zastąpienie ich źródłami w pełni ekologicznymi.

Ekologiczne rozwiązania z powodzeniem realizują również nasze spółki. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dzięki wielomilionowej inwestycji („Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów cielnych”) w znaczący sposób wyeliminowało źródło ciepła, jakim jest węgiel na gaz oraz inne alternatywne źródła. Co za tym idzie na teren miasta doprowadzony został gaz ziemny. W efekcie od kilku lat systematycznej gazyfikacji poddawane są tereny przemysłowe, domki jednorodzinne i instytucje publiczne.

Proekologiczna aktywność to również systematyczne dbanie o zielone płuca Rypina. Sukcesywnie rewitalizujemy tereny zielone, uzupełniamy i wzbogacamy nowymi nasadzeniami skwery oraz parki. Obecnie w trakcie modernizacji jest park miejski przy ul. E. Orzeszkowej. W ramach zagospodarowania terenu planowane jest m.in. utworzenie stawu, budowa pomostu i małej altany wypoczynkowej, budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszych, montaż małej architektury i oświetlenia, a także nasady roślin bylinowych, krzewów i drzew.  Będzie to nowe, atrakcyjne miejsce do wypoczynku i spędzenia wolnego czasu w zielonej i czystej przestrzeni.

Każde działanie, które zbliża nas do czystego otoczenia jest niezwykle ważne. Dlatego w dalszym ciągu będziemy podejmować przedsięwzięcia ukierunkowane na ochronę środowiska, do czego zachęcamy również mieszkańców. Wspólnie dbajmy o nasze miasto.  

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ