ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
Podatki 2019.jpg
Czwartek, 10.01.2019
Wawrzyniec TurowskiLiczba wyświetleń: 587
Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

9 stycznia br. w Rypińskim Domu Kultury odbyły się Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 zorganizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Rypin.

Nasze miasto jako jedyne w województwie zostało wybrane do przeprowadzenia krajowych konsultacji. Oprócz Rypina podobne spotkania odbywają się w takich miastach jak: Warszawa, Wrocław, Katowice i Gdynia. W Rypinie o planach na następne lata rozmawiali, m.in. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Poseł na Sejm RP Joanna Borowiak, Poseł na Sejm RP Iwona Michałek, Przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober, Wiceprzewodniczący Sejmiku Łukasz Krupa, Radny Województwa Michał Krzemkowski, Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski oraz wielu samorządowców z regionu i przedstawicieli przedsiębiorców, urzędów, spółek, służb mundurowych, szkół, przedszkoli, nadleśnictwa, banków i różnych stowarzyszeń.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 będzie podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 roku. W nadchodzących latach odegra ważną rolę w procesie programowania środków publicznych, w tym funduszy z Unii Europejskiej. Wyznaczy systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej przez rząd wobec regionów, określi też zasady współpracy rządu i samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju kraju i województw.

Konsultacje społeczne strategii ruszyły 17 grudnia i prowadzone są w całym kraju. Konferencje regionalne, które odbywają się we wszystkich województwach są forum dyskusyjnym dla przedstawicieli samorządów województw, powiatów i gmin oraz innych partnerów społeczno-gospodarczych o proponowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego kształcie polityki regionalnej do 2030 roku.

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ