ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2018.JPG
budżet_ok.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_oferty2.jpg
ban_prezentacja.jpg
banner_dowod_2b.jpg
ban-sesja2.jpg
tvrypin.jpg
samorzadowe RGB.jpg
1.jpg
ban-pogoda.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
Rekrutacja do przedszkola

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich w Rypinie na rok szkolny 2017/2018:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 do 31 marca 2017 r.

od 22 do 26 maja 2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z potwierdzeniem okoliczności zawartych w oświadczeniach

od 3 do 21 kwietnia 2017 r.

od 29  maja do 12  czerwca 2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 kwietnia 2017 r.

 

19 czerwca 2017 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 2 do 12 maja 2017 r.

23 czerwca 2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 maja 2017 r.

26 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz przypisane im wartości punktowe:

  1. dziecko, którego oboje  rodzice są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym  lub prowadzą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również w przypadku pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko – 3 punkty,
  2. dziecko, którego jeden  rodzic jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym  lub prowadzi działalność gospodarczą – 1 punkt,
  3. dziecko, którego rodzeństwo jednocześnie ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja (rodzeństwo wychowywane w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe)- 2 punkty,
  4. dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w przedszkolu w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja (rodzeństwo wychowywane w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe) – 2 punkty,
  5. zadeklarowanie 8  godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu- 2 punkty,
  6. zadeklarowanie 9   godzin i więcej dziennego pobytu dziecka w przedszkolu – 3 punkty.

 

Możliwe jest przyznanie wartości punktowych tylko za jedno z kryteriów wskazanych w pkt. 1 i 2 oraz pkt. 5 i 6)

 

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się