ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
Podatki 2019.jpg
budżet_ok.jpg
samorzadowe RGB.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_oferty2.jpg
ban_prezentacja.jpg
prow.jpg
ban-sesja2.jpg
tvrypin.jpg
1.jpg
ban-pogoda.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
urzad.jpg
Lokalna Grupa Działania

LGD – Lokalna Grupa Działania Region Północ to stowarzyszenie mieszkańców naszego regionu, którzy chcą aktywnie działać na rzecz rozwoju Ziemi Dobrzyńskiej poprzez różnego typu inicjatywy podejmowane za pomocą środków pozyskanym w ramach funduszy europejskich. Od niedawna LGD Region Północ skupia wszystkie gminy powiatu rypińskiego. Do stowarzyszenia należą nie tylko przedstawiciele władz regionu, ale również przedsiębiorcy, osoby aktywne działające w organizacjach pozarządowych oraz zwykli mieszkańcy. Stowarzyszenie  posiada cztery organy statutowe: walne zebranie członków, zarząd, organ kontroli wewnętrznej (komisja rewizyjna) oraz organ decyzyjny (Rada Stowarzyszenia). Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. Może ono podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących organizacji.

LSR

Stowarzyszenie LGD Region Północ pracuje nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na podstawie której będzie ubiegało się o pozyskanie puli środków finansowych zarówno z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jak i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, które następnie będą rozdysponowane na obszarze 5 gmin wchodzących w skład LGD Region Północ: Gminy Brzuze, Gminy Rypin, Gminy Miasta Rypin, Gminy Skrwilno oraz Gminy Wąpielsk. W terminie od 10 sierpnia do 9 września odbył  się I cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami naszego powiatu. Podczas spotkań opracowywaliśmy analizę SWOT, wstępne kryteria wyboru operacji i założenia do celów strategicznych Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

 Wszystkie uwagi w ramach konsultacji społecznych dla zakresu „Analiza SWOT” można zgłaszać osobiście w Biurze LGD oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres na formularzu uwag w terminie do dnia 05.10.2015r.

 Zachęcamy Państwa do podzielenia się swoimi uwagami, aby nasza Lokalna Strategia Rozwoju w jak największym stopniu odpowiadała na  lokalne potrzeby i problemy.

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się