ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
podatki 2020.jpg
budżet_ok.jpg
banner_wybory_2019_optimized.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_oferty2.jpg
ban_prezentacja.jpg
ban-sesja2.jpg
przedsiebiorcy.jpg
tvrypin.jpg
ban-odpady.jpg
1.jpg
ban-pogoda.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
urzad.jpg
Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na terenie miasta Rypin

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na terenie miasta Rypin – rok 2019

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na terenie miasta Rypin 

BURMISTRZ MIASTA RYPIN OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ MONTAŻU POMPY CIEPŁA LUB KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

 

Burmistrz Miasta Rypin informuje, że z dniem 21 maja 2019 r. wchodzi w życie "Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Miasta Rypin na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy Prawo ochrony środowiska ", stanowiący załącznik do uchwały nr VIII/57/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Działając w oparciu o § 8 ust. 1 i 2 regulaminu zawiadamiam, że od dnia 21 maja do dnia 15 listopada bieżącego roku istnieje możliwość składania przez osoby fizyczne wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu miasta Rypin na wymianę źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na źródła proekologiczne oraz montaż pomp ciepła lub kolektorów słonecznych w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie miasta Rypin. 

Wnioskami mogą być objęte tylko zamierzenia planowane do realizacji w 2019 r. (ostateczny termin zakończenia zadania nie może przekroczyć 30 listopada 2019 r.). 

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Rypin – ul. Warszawska 40, pok. 104 (I piętro), w poniedziałki i wtorki  w godzinach od 7.30 do 16.00, w środy i czwartki od 7.30 do 15.30, a w piątki od 7.30 do 14.30, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40; 87-500 Rypin (za terminem złożenia wniosku uznaje się jego wpływ do Urzędu).

Formularze wniosków i regulamin przyznawania dotacji dostępne są w Urzędzie Miasta Rypin (pok. 102 i 109, I piętro) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rypin. 

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym (decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Miasta Rypin). Wnioski złożone po wyczerpaniu kwoty środków finansowych przewidzianych w danym roku w budżecie na ten cel, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności po zwolnieniu się środków lub zabezpieczeniu środków w budżecie, z zastrzeżeniem, że realizacja inwestycji może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Gminą Miasta Rypin. 

 

Bliższe informacje uzyskać można bezpośrednio w Urzędzie Miasta Rypin u Pana Karola Chmielewskiego, pok. 108, tel. 54 280 96 27 i Pana Przemysława Rębacza p. 102 tel. 54 280 96 28 w godzinach pracy urzędu. 

   

Obecnie, w budżecie miasta Rypin na ten zabezpieczone są środki w wysokości 50 000 zł. 

Wysokość dofinansowania wynosi:

1)      w przypadku zastąpienia dotychczasowego źródła ciepła przyłączeniem budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej – 3 500 zł,

2)      w przypadku zastąpienia dotychczasowego źródła ciepła kotłem na paliwo stałe (spełniającym wymogi V klasy) – 2 500 zł,

3)      w pozostałych przypadkach, (kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł olejowy, pompa ciepła) – 3 000 zł.

 

Należy zapoznać się z wszystkimi wymaganiami regulaminu w którym zostały określone szczegółowe wymogi dla poszczególnych źródeł ciepła oraz dokumentacji niezbędnej do wnioski i rozliczenia zadania.

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się