ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2021.jpg
ban-defibrylator_Easy-Resize.com.jpg
ban-500plusa (Copy).jpg
ban-odpady.jpg
banner_NSPa.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_prezentacja.jpg
ban-sesja2.jpg
przedsiebiorcy.jpg
tvrypin.jpg
budżet_ok.jpg
1.jpg
ban-pogoda.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
grafika
Szkoła Jutra

Baner Fundusze Europejskie

Nazwa projektu: Szkoła  Jutra

 Okres realizacji projektu:  od 2018-03-30 do 2019-09-30

Wydatki kwalifikowalne:  3 132 888,88 zł

 Wnioskowane dofinansowanie 2 976 188,88 zł

 

Program:  Program operacyjny RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja.  Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe.  Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne

 

Cel projektu:  Podniesienie jakości kształcenia  ogólnego w 29 szkołach powiatu  rypińskiego prowadzących kształcenie  ogólne poprzez podniesienie kompetencji 2242 ucz oraz podniesienie kompetencji 165 n-li , którzy wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych zakupionych  w ramach projektu w okresie do 30.09. 2019r.

 

Zadania projektowe:

  1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK poprzez organizację szkolnych kół programowania  i informatycznych, pracowni robotyki oraz pracowni Młodego inżyniera.
  2. Realizacja działań na rzecz kształtowania   i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.
  3. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauki języków obcych.
  4. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  5. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty.
  6. Realizacja doradztwa edukacyjno - zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia   i uwzględniającego potrzeby rynku pracy
  7. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki.
Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się