ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2018.JPG
Czwartek, 05.10.2017
M.PiotrowskiLiczba wyświetleń: 872
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

 

Prezentujemy informacje dotyczące oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego”. Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski Koło Powiatowe w Rypinie, ul. Plac Sienkiewicza 4, 87-500 Rypin złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb uproszczony).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rypin www.bip.rypin.eu, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rypin oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rypin www.rypin.eu.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta Rypin pok. 104 lub drogą elektroniczną na adres: na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ