ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
Podatki 2019.jpg
grafika
Wtorek, 12.06.2018
Marcin KowalczykLiczba wyświetleń: 510
Absolutorium dla Burmistrza
11 czerwca 2018 roku odbyła się LII sesja Rady Miasta Rypin, podczas której została podjęta uchwała ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rypin za 2017 rok.
 
 
Na początku krótkie sprawozdanie z wykonania budżetu i inwestycji za 2017 rok przedstawił burmistrz Paweł Grzybowski. Swoje wystąpienie rozpoczął od podsumowania i prezentacji sukcesów jakie odnoszą rypińskie placówki oświatowe - „Uczestniczymy w programach pilotażowych oświatowych jako jeden z nielicznych samorządów w Polsce. Szkolimy się i edukujemy. Niedawno zajęliśmy I miejsce w Polsce w kategorii miast do 20 tyś., które najlepiej wykorzystały poprzednią perspektywę unijną, te dotacje staramy się umiejętnie wykorzystać, zwłaszcza przeznaczając je na rozwój nowoczesnego systemu edukacji. Nasza kadra uczestniczy w wielu szkoleniach, bierze udział w ciekawych projektach, których pokłosiem jest film promujący projekt„Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską.” – mówił Burmistrz Paweł Grzybowski.
– „Myślę, że nasze działania są zauważane w województwie. Szanowni Państwo Kujawsko–Pomorski Kurator Oświaty wybrał Szkołę Podstawową nr 3 na gospodarza Wojewódzkiego Zakończenia Roku Szkolnego z udziałem Marszałka Piotr Całbecki, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikolaj Bogdanowicz. To niewątpliwa nobilitacja i wyróżnienie dla miasta, za wszystkie działania podejmowane na tej płaszczyźnie”.
W ocenie burmistrza rok 2017 dla naszego miasta był rokiem naprawdę dobrym. „Wysoka Rado, Szanowni Państwo, absolutorium dla burmistrza i pracowników jest bardzo ważne. To oczywiście całego zespołu, pracowników, dyrektorów instytucji kultury, spółek miejskich. Już po raz ósmy mam zaszczyt składać wspólnie z panią skarbnik sprawozdanie. Nie wiem czy będę miał przyjemność spotkać się z Państwem w tym miejscu za rok, dlatego chciałbym podziękować za wspólne lata. W 2013 roku podjęliśmy trudną decyzję o ogłoszeniu przetargu na obligacje samorządowe. Dzięki temu spłaciliśmy wszystkie niekorzystne dla budżetu miasta zobowiązania finansowe. Od 2013 roku do dziś nie zaciągnęliśmy żadnych zobowiązań, nie zmniejszając przy tym dynamiki rozwoju naszego miasta. Co roku informowałem Państwa o wypracowanych nadwyżkach, dzięki którym mogliśmy rozwijać się w naprawdę dobrym tempie.” – podsumował swoją pracę Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski.
Burmistrz podziękował również Pani Violetcie Zielaśkiewicz i zastępcy skarbnika, odpowiedzialnym za finanse miasta, pracownikom Urzędu Miasta za umiejętne gospodarowanie wydatkami oraz Radnym Rady Miasta za współpracę.
Szersze sprawozdanie finansowe za 2017 rok przedstawiła skarbnik miasta – Violetta Zielaśkiewicz. Prognozowane dochody budżetu miasta zostały wykonane w kwocie: 69.497.592,64 zł, z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 69.143.929,57 zł oraz zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 353.673, 07 zł. W okresie sprawozdawczym miasto osiągnęło dodatni wynik finansowy, przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 6.234.655 zł. Miasto uzyskało również nadwyżkę operacyjną oraz wolne środki w kwocie 6.106.373 zł. „Nadwyżka operacyjna jest bardzo ważna dla miasta. Jest to różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi i za 2017 rok wyniosła ponad 5 mln zł. Dodatni wynik finansowy oraz nadwyżka operacyjna ma duży wpływ na ustalanie budżetu w latach następnych, na lepszy potencjał inwestycyjny, jak i również na całą kondycję finansową gminy i zdolność kredytową miasta.” – podkreśliła skarbnik.
Po dyskusji radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za 2017 rok oraz udzielili absolutorium dla Burmistrza Miasta Rypin za 2017 rok.
Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ