ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
podatki 2020.jpg
grafika
Czwartek, 12.03.2020
Magdalena BalińskaLiczba wyświetleń: 573
Komunikat dotyczący zagrożenia koronawirusem

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, wczoraj w Urzędzie Miasta Rypin odbyło się spotkanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego poruszono temat profilaktyki koronawirusa w mieście, podległych jednostkach, szkołach i przedszkolach oraz jak postępować w sytuacji zagrożenia zdrowia.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zawieszenie zajęć w naszym mieście dotyczy przedszkoli i szkół (publicznych i niepublicznych).

  • Zajęcia w szkołach i przedszkolach będą zawieszone na 2 tygodnie,  
  • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze,
  • Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół, 
  • Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.
  • W przedszkolach w związku z prowadzoną rekrutacją w dniu 12 i 13 marca br. otwarte będą tylko biura (w godzinach 8:00-16:00). O kolejnych dniach będziemy informować na bieżąco.

Ponadto zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawieszona zostaje działalność wszystkich instytucji miejskich tj. Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypińskiego Domu Kultury, Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Środowiskowego Domu Samopomocy. Do odwołania zamknięte zostaje także Rypińskie Centrum Sportu. Odwołane zostają również wszystkie wydarzenia kulturalne i sportowe. Prosimy o niekorzystanie z ogólnodostępnych i otwartych obiektów sportowych i rekreacyjnych typu boiska Orlik, siłownie na wolnym powietrzu, place zabaw.   

Ponadto mając na uwadze zagrożenie związane z koronawirusem i wprowadzonymi rozwiązaniami mającymi powstrzymać jego rozprzestrzenianie się, funkcjonowanie Urzędu Miasta Rypin zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji. W związku z tym zwracamy się z apelem o ograniczenie bezpośrednich kontaktów w załatwianiu spraw administracyjnych do bezwzględnego minimum. Prosimy, by rozważyli Państwo, czy konieczny jest kontakt osobisty z Urzędem, a jeżeli nie, to apelujemy o załatwienie spraw za pomocą środków komunikacji na odległość, tj. telefon, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub wiadomości e-mail.

Informujemy, że istnieje możliwość dokonywania wpłat poprzez internetowe przelewy bankowe. Wpłaty z tytułu podatków (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny i leśny, opłata od posiadania psów, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata prolongacyjna, odsetki od nieterminowych wpłat ww. należności) należy dokonywać na rachunek bankowy:

BNP Paribas Bank Polska S.A.  26 2030 0045 1110 0000 0253 9970

Wpłaty z tytuły śmieci należy dokonywać na rachunek bankowy:

BNP Paribas Bank Polska S.A.  27 2030 0045 1110 0000 0263 7340

Wpłaty z tytułu dochodów podstawowych (opłata skarbowa, targowa, za użytkowanie wieczyste gruntów gminy, sprzedaż nieruchomości gminy, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy, opłata adiacencka, wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata za znaczek za psa, mandaty nałożone przez Straż Miejską i inne opłaty) należy dokonywać na rachunek bankowy:

BNP Paribas Bank Polska S.A.  73 2030 0045 1110 0000 0253 9900.

Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że poza wyjątkowymi przypadkami Burmistrz Miasta Rypin nie będzie przyjmował Interesantów.

Do wszystkich mieszkańców apelujemy o rygorystyczne przestrzeganie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń. Czas zawieszenia zajęć w szkole to czas przebywania uczniów w domu! Prosimy rodziców o ograniczenie kontaktów dzieci z rówieśnikami i osobami starszymi. Apelujemy o rozsądne zachowanie, ograniczenie przebywania w miejscach publicznych i nielekceważenie zagrożenia!

 

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ