ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2021.jpg
Poniedziałek, 15.03.2021
Marcin ŻebrowskiLiczba wyświetleń: 390
Informacja

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie w związku
z wprowadzeniem z dniem 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego związanego
z wystąpieniem nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 oraz bieżącym wzrostem zachorowań w trzeciej fali pandemii, mając na uwadze daleko idącą troskę o zdrowie i życie mieszkańców, pracowników i kontrahentów informuje o:

- zawieszeniu przyjmowania interesantów w siedzibie Spółki i w oczyszczalni ścieków,

- zawieszeniu pracy kasy w siedzibie Spółki,

- zawieszeniu pracy inkasentów dokonujących odczytów wodomierzy
i przepływomierzy,

w okresie od dnia 15.03.2021 r. do odwołania;

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest w poniedziałki i piątki w godz. 7:00-13:00.

W związku z powyższym rozliczenia za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków będą dokonywane analogicznie do przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego tj. ilość pobranej wody ustalana będzie się na podstawie średniego zużycia wody
w okresie 3 miesięcy, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody
w analogicznym okresie roku ubiegłego. Faktury będą dostarczane drogą pocztową.

W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt telefoniczny (54) 280 24 61, (fax: (54) 280 27 55 lub e-mailowy:

Wnioski przyjmowane są również w punkcie podawczym przy ul. Elizy Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin (wejście od strony placu) w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Regulowanie płatności należy dokonywać poprzez systemy bankowości elektronicznej lub gotówkowo (bez prowizji) w Banku Spółdzielczym.

Numery pogotowia wod.-kan. w przypadkach zgłaszania awarii pozostają bez zmian.

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ