ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2021.jpg
grafika
Wtorek, 13.04.2021
K.KrajnikLiczba wyświetleń: 370
Rusza przebudowa „Katolika”

W Urzędzie Miasta Rypin podpisano umowę na realizację zadania pn. Modernizacja „Katolika” – Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „AGAD” Sp. z.o.o z Torunia, które na realizację zadania ma 14 miesięcy. To długo oczekiwana inwestycja w tzw. „starej” części miasta. Zbudowany jeszcze przed wojną budynek przy ul. Kościuszki 10 przejdzie gruntowną przebudowę, a teren wokół niego zostanie zagospodarowany.

Zakres prac przewiduje m.in. roboty rozbiórkowe i demontażowe, w tym części stropów oraz klatek schodowych, docieplenie przegród zewnętrznych z wymianą stolarki, przebudowę wnętrza budynku z pracami wykończeniowymi oraz wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych. W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku. Planowana jest m.in. budowa nowych schodów zewnętrznych, ciągów pieszych, dróg wewnętrznych z miejscami postojowymi, a także ogrodzenie od strony ul. Kościuszki oraz uporządkowanie terenów biologicznie czynnych z montażem elementów małej architektury. W odrębnym postępowaniu przetargowym wyłoniony zostanie dostawca wyposażenia obiektu.

Na modernizację „Katolika” nasze miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ponad 3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.

Po zakończeniu prac rewitalizacyjnych w remontowanym obiekcie powstanie Centrum Aktywności Społecznej, czyli miejsce skupiające rozrzucone po mieście stowarzyszenia ngo, seniorów, zrzeszanych w Klubach Seniora, Uniwersytetach Każdego Wieku i Trzeciego Wieku oraz innych aktywnych mieszkańców, którzy w przebudowanym budynku będą mogli realizować wiele działań społecznych. Docelowo planowane jest, by Centrum Aktywności Społecznej stało się inkubatorem ngo, gdzie będzie można nie tylko znaleźć swoją siedzibę, ale i wsparcie w zakresie np. księgowości lub pozyskiwania środków zewnętrznych.

Przebudowa „Katolika” to kolejna z inwestycji realizowanych w tzw. „starej” części miasta. Obecnie trwa również budowa nowej Komendy Powiatowej Policji przy ul. Sportowej, a także rewitalizacja parku miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej, budowa budynku szatniowo-sanitarnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR. Ponadto kończą się również prace przy budowie nowego przepustu drogowego, umożliwiającego przejazd drogami wewnętrznymi pomiędzy ul. Sportową z ul. E. Orzeszkowej.

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ